1523. évi XLV. törvénycikk

mi a kapitányok kötelessége?

A kapitánynak nem másnak, hanem csakis ő felségének az illető megyéből kiválasztott cselédei és szolgái:

1. § És ezek a kapitányok más tisztet nem teljesithetnek, hanem csak a csapatokat vihetik a közönséges hadba és vezethetik a királyi felség mellé.

2. § Ezenkivül, ha valamely hatalmas a királyi felség ellen támadna és neki ellenszegülne s az ilyen ellen ő királyi felsége személyesen fölkelne és kiindulna: akkor ebben az esetben is az illető kapitánynyal valamenynyien személyenkint együttesen kötelesek a királyi felség mellé kivonulni.


  Vissza az oldal tetejére