1523. évi XLIX. törvénycikk

ezen kivül, ellent nem állván a hadjárat, még miféle ügyek folyhatnak?

És ezeken a törvényszékeken, a birtokjogok, zálogok és kötelezések, valamint a hitbérek és jegyajándékok tárgyában, ezután meginditandó peres ügyeket is, a többi ügyletek módjára, el lehet birálni; nehogy a nyolczados és rövid törvényszékek tartása hiányában, valaki lelkiüdvének ellenére, idegen fekvő javakat tartson vissza, s időközben az igazi törvényes örökösök javai elpusztuljanak. Azok pedig, a kiknek ez okon már folyamatban levő peresügyeik vannak, ha akarják, ezeket a szokott teher mellett, leszállithatják és letehetik. És hogy a felebbezésben levő meg a rövid folyamatu régi és idősült peres ügyeket is, a királyi felség részéről most megállapitott rövid határidőben eme törvényszékek utján hasonlóképen meg kell vitatni és elbirálni.


  Vissza az oldal tetejére