1523. évi LII. törvénycikk

a szökevény szolgákat adják vissza. Az ispánoknak és alispánoknak büntetése, a kik eddiglen eljárni vonakodtak

És hogy a parasztlázadás óta elszökött és erőszakosan elvitt minden jobbágyot a királyi felség ugy a maga mint a felséges királyné, valamint minden másoknak a fekvő javaiból, az ez iránt kelt decretum tartalma szerint mostantól fogva mindenütt adassa vissza a vármegyék ispánjai és alispánjai utján. Az ispánok és alispánok pedig, ha nem járnak el, vagy ha önmaguk szolgáltatnak okot a vissza nem adásra, e miatt tizenötöd napra idézendők és a királyi felség érdemük szerint tényleg büntesse meg.


  Vissza az oldal tetejére