1523. évi LVIII. törvénycikk

királyi vagy nádori emberek a felek akarata ellenére nem küldendők ki a curiából

Hogy közös tanuvallomások eszközlésére nem szabad a királyi curiából a perlekedő felek akarata ellenére királyi vagy nádori embereket kiküldeni.

1. § Kivévén azt az esetet, a melyben a felekre nézve jelentékeny és nagy kétség és egyszersmind a megkárosulásra való alkalom látszik fenforogni, a mikor a királyi cúriából szabadon küldhetők ki emberek.


  Vissza az oldal tetejére