1525. évi III. törvénycikk

a király és a királyné gyürüs pecsétjeit megőrzés végett magyar kanczellárokra kell bizni

A királyi felség gyürüs pecsétje ezután és közvetlenül, Ő felsége adományozására magyar titkárnál legyen.

1. § A királyné ő felsége is, az ő pecsétjét hasonlóképen a magyar nemzetből való embernek, a főtisztelendő urnak: Ő felsége érdemes kanczellárjának méltóztassék adni.


  Vissza az oldal tetejére