1526. évi II. törvénycikk

a király a tisztségeket azoktól, a kiktől akarja, elveheti és más tiszteket állithat helyükbe

Mivel a nádorválasztáson kivül (a melyet, a decretum meghagyása szerint, a királyi felségnek és a főpap s báró uraknak valamint az összes országlakosoknak közösen kell eszközölniök) minden más, bármi néven nevezendő tisztjének a kiválasztása Ő felségét illeti:

1. § A királyi felség az ő mostani tiszteit vagy megtarthatja, vagy a mikor akarja, a maga tetszése szerint másokat állithat be.


  Vissza az oldal tetejére