1526. évi XXVI. törvénycikk

Werbőczi István és Zobi Mihály hütlenek ellen a levelesitő parancs kiadandó

Hogy ő felsége (a mint ezt hű országlakosainak élőszóval megigérte), adassa ki a hozzá hütelen Werbőczi István és Zobi Mihály ellen a levelesitő parancsot.

1. § És eme levelesitetteknek érdemök szerint való megbüntetését hagyja meg.


  Vissza az oldal tetejére