1526. évi XXXII. törvénycikk

a Werbőczi István nádorságának czime alatt helyesen készült levelek megerősitendők

Vannak némelyeknek Werbőczi István pecséte alatt, nádori czimmel kelt leveleik. Noha az a Werbőczi a királyi felség parancsa ellenére tartott hatvani gyülésen Ő felségének hatalma és az ország régi szabadsága, szokása ellen nyilt pártütés által nádorrá emelkedett föl és ebből az okból (más bünei is azt kivánván) a decretum értelmében törvény utján hütlenség vétkében marasztalták el.

1. § Mégis, nehogy egyes jogai e miatt megcsorbuljanak, azért határozták, hogy Báthori István nádor ur azokat a leveleket (a mennyiben azok annak rendje szerint és törvényesen keltek) minden pénzfizetés nélkül megerősitse, kiállittassa és kiszolgáltassa.


  Vissza az oldal tetejére