1526. évi XXXIII. törvénycikk

a vármegyei ispán biráskodása alól való mentesség előjoga megszüntetendő

Mivel ezt mondják, hogy némely uraknak olyan előjogaik vannak, a melyek alapján az ellenük inditott vagy inditandó perekben nem akarnak a vármegyei ispánok előtt törvényt állani: méltóztassék a királyi felségnek az e fajta leveleket vagy előjogokat megszüntetni és eltörölni.


  Vissza az oldal tetejére