1527. évi I. törvénycikk

a pártütők számára határidő kitüzése, hogy a királyhoz való hüségre visszatérjenek

Mindenekelőtt végeztük: hogy bizonyos nemesek, a kik a vajda pártján állanak és vele az erdélyi részekben tartózkodnak,

1. § Ugyszintén Simon zágrábi püspök, Alsólindvai Bánffy János, valamint Bolondoki Bánffy Antal, Táhi János és Homonnai Ferencz, az egyedüliek, a kik mindkét renden levő urak sorából a királyi felségnek tartozó hüség fogadása végett eddigelé a királyi felség elébe menni vonakodtak:

2. § Általában pedig ez országnak és az alája vetett részeknek összes megyei ispánjai kötelesek legyenek és tartozzanak a nevezett legkegyelmesebb urunknak tartozó hüség és engedelmesség nyilvánitása czéljából szent Katalin szüz és vértanu ünnepén Ő felsége előtt megjelenni.

3. § Különben azonnal és tényleg a felségsértés bünének büntetésében elmarasztaltaknak és levelesitetteknek tekintendők.


  Vissza az oldal tetejére