1528. évi III. törvénycikk

szabad menevéd adásáról; és hogy annak, a ki egyszer szabad menevédet kapott, ez másodszor meg nem adható, hacsak különben a király méltósága nem javalná

Mivel az előbbnevezett országrendek között vannak olyanok, a kik Zápolyai Jánosnak már emlitett pártjához szitanak és a kik, hogy gonosz tetteiket annál szabadabban folytathassák, magukat szinlelve a királyi felség hivei közé akarván soroztatni. Ő felségétől engedelmességük tanusitása és a maguk tisztázása, vagy a királyi felség kegyelmének elnyerése czéljából szabad menevédet kértek, de a részükre megállapitott határidőben könnyelmüen meg nem jelentek.

1. § Hogy jövőben hasonlók elkövetésére senkinek se legyen alkalma, mindnyájunk közös tanácsával elhatároztuk, hogy az olyanoknak, a kik szabad menevéd nyerése után a megállapitott határidőre meg nem jelennek, a királyi felség szabad menevédet többé ne adjon, a királyi felség hatalma mindazonáltal e részben mindenkor épségben maradván.


  Vissza az oldal tetejére