1528. évi V. törvénycikk

a száraz vámok eltörléséről

Mivel minduntalan megesik, hogy az összes rendek a száraz, de a folyókon mindamellett szedni szokott vámok miatt panaszkodnak, a mire nézve a rendek könnyebbségére az ország decretumai némely czikkelyeket foglalnak magukban:

1. § Ennélfogva, hogy azok nyugalmáról valahára már gondoskodjunk, határoztuk és megállapitottuk, hogy mindazok a száraz-vámok, a melyeknek a helyein az utasok átkelésére készitett hidak vagy töltések nincsenek, avagy azokról a hidakról vagy töltésekről kellően nem gondoskodnak, és a melyeket a folyókon (kivéve a teherhordó vagy megterhelt hajóktól, melyek külföldi vidékekről és tartományokból árúkat és eladó dolgokat hoznak) szoktak szedni, ennek utána eltörlendők.

2. § De az emlitett teherhajók után, a melyek külföldi vidékekről eladó portékát szállitanak, a vámokat szokott módon kell szedni.


  Vissza az oldal tetejére