1536. évi IV. törvénycikk

ha a kapitányok a törvény áthágóit megkeresésre meg nem büntetik, egyenkint hütlenség vétkében marasztalandók

Ezenkivül, ha a királyi hadseregek kapitányai közül valaki azt, a ki ezt a törvénycikkelyt meg meri szegni, a sértettnek és bántalmazottnak kérelmére, miután a panasz a kapitánynál előzetesen megtörtént, törvény szerint megbüntetni vonakodik: akkor azt, miután megidézték és a törvény rende szerint elitélték, örökös hütlenség vétkében kell elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére