1536. évi VI. törvénycikk

azoknak a fekvő jószágairól, a kik már régóta megtértek és a hivek sorába léptek

Azokat pedig, a kik már rég megtértek, legyenek azok akár egyháziak, akár világiak, minden még vissza nem adott fekvő jószágukba azonnal minden ellenkezés nélkül vissza kell helyezni.

1. § A királyi felségnek bármiféle adománya vagy elzálogosítása ellent nem állván.


  Vissza az oldal tetejére