1536. évi VIII. törvénycikk

azoknak a hiveknek a kielégítéséről, a kik az ilyen fekvő jószágokat vérük ontásával érdemelték ki

A királyi felségnek azokat a hü szolgáit pedig, a kik közül többen vérük ontásával érdemelték ki ezeket a jószágokat, e hüséges szolgálataikkal szerzett érdemeikért a királyi felség alkalomadtán másunnan kegyeskedjék jutalomban részesiteni.


  Vissza az oldal tetejére