1536. évi XIV. törvénycikk

minden hatalmaskodási ügyet szünet nélkül kell elbirálni

Határozták, hogy az országlakosoknak összes más pereit is, a nemesek házainak megrohanása, azoknak elfogása, megsebesitése, megverése, megölése és bármely bántalmazás és erőszakosság tárgyában, a melyet a királyi felség hivei az ő szerencsés megkoronáztatása óta egymás ellen bármiképen elkövettek volna és jövőre is el mernének követni (kivéve a taksák vagy rovatalok és adók bármely erőszakos behajtását, mert mindezeket, a melyekkel a királyi felség alattvalóit eddigelé nyomorgatták, jónak láttuk az érdekelteknél meghagyni, hogy zsoldjaikból levonják, a melyekkel, tudjuk, hogy a királyi felséget többen terhelik); továbbá a feljebb vitt vagy felküldött pereket, a szerződések és kötelezések, a zálogjog, a hitbérek, a magszakadás és hütlenség vétkeinek czimén felkért fekvő jószágok tárgyában inditott pereket a legközelebb következő „Reminiscere” vasárnapján kell megkezdeni és szünet nélkül elbirálni.

1. § De a törvényszéket a királyi felség, az ő méltóságához képest, időközben hozassa rendbe.


  Vissza az oldal tetejére