1536. évi XV. törvénycikk

az esztergomi érsek mind a tanácsban, mind a törvényszéken szabadon járjon el az ő tisztében

Minthogy az esztergomi egyház főtisztelendő érsek urát ugyanazon egyház régi kiváltságainál fogva, mint a király fő- és titkos kanczellárját joggal megilleti, hogy az ország közönséges decretumának rendeléséhez képest, a királyi felség személyes jelenléteként egyike legyen az ország rendes biráinak:

1. § Ennélfogva ugy ezért, valamint azért is, mivel egyszersmind Magyarországnak a primása, a királyi felség a helytartó és a többi egyházi tanácsos urak, valamint az ország rendes birái között olyan rendet tartson, hogy az esztergomi érsek ur ugy a tanácsban, mint a törvényszéken a maga és az ő egyházának méltóságához képest (a mint illő), hatalmával szabadon éljen.


  Vissza az oldal tetejére