1536. évi XVIII. törvénycikk

a kapitány, ha megkeresik, tartozzék a végrehajtást annak rende szerint teljesíteni

Az igazság végrehajtására kapitányt rendeltek.

1. § A ki a helytartó urnak és a többi tanácsosoknak bizonyos számu lovassal segitségükre legyen.

2. § És a mikor valaki az igazság szokott és törvényes végrehajtásának ellene szegül: köteles legyen a helytartó ur és a tanácsosok megkeresésére és az ország szokásához képest a királyi embernek meg a káptalan vagy konvent bizonyságának jelenlétében, a végrehajtást annak rende szerint foganatositani.


  Vissza az oldal tetejére