1536. évi XXXVII. törvénycikk

a mit az ispánok a törvényszék helyén kivül végeztek, semmisnek tekintendő

Elrendelték, hogy az, a mit valamely vármegyében az ispánok, még azok is, a kik esküt tettek, jövőre a törvényszék szokott helyén kivül, még tartozó tisztükhöz képest is, végeznek, az ország régi szokásánál fogva semmis legyen.

1. § De csak úgy, ha az illető helynek az áttétele vagy megváltoztatása a nemesek közönségének akaratán kivül történt.

2. § Továbbá az idegen ispánoknak és más bárminemü tiszteknek a biráskodása semmis legyen.


  Vissza az oldal tetejére