1536. évi XXXVIII. törvénycikk

az erőszakos dézsmabérlők

Továbbá, minthogy a gabona- és bordézsmát több helyen azoknak szokták bérbeadni, a kik az igaz és szokott dézsmákkal nem akarnak megelégedni, hanem némi kiállhatatlan szarnoksággal dézsma czimén, a mit csak akarnak, mindent elvisznek;

1. § Ennélfogva határozták, hogy azok, a kiket az efféle dézsmák megilletnek, az okozott károkat, a hatalmaskodás büntetésével együtt, törvény szerint fizessék meg.


  Vissza az oldal tetejére