1536. évi XLIV. törvénycikk

a királyi felség a fekvő jószágok és jövedelmek tárgyában Lajos király özvegyével, Mária királynéval értekezni fog

A királyi felség igéri, hogy a bányák és bányavárosok dolgában és ügyében, és azok elüljáróira és tiszteire nézve, meg a várak tekintetében, melyekre nézve az országlakosok panaszkodnak, hogy a felséges özvegy Mária királyasszony jogtalanul van azok birtokában; továbbá a pozsonyi harminczad és a győri püspökség dézsmája, úgyszintén ama kétszáz fegyveres lovaskatona tárgyában, a kiket ugyanazon felséges királynénak kell fentartania, a királyné ő felségével mind levélben, mind követ utján serényen fog értekezni, ugy hogy ezekre nézve mindent hiveinek óhajtása szerint fog elintézni.


  Vissza az oldal tetejére