1536. évi XLVII. törvénycikk

az ország határainak kiigazitására biztosok választandók

Aztán, mivel ez ország ama határainak megvizsgálása és kiigazitása tárgyában, a melyek Horvátország, Ausztria, Stiria, Karinthia és Karniolia felé feküsznek, több év óta általánosan panaszkodnak, ennélfogva ennek a dolognak az eligazitására mentül előbb biztosokat kell kirendelni.

1. § És mindazt, a mit Ő felsége szükségesnek lát, hogy ez a dolog már egyszer valahára elintézést nyerjen, végre kell hajtani.


  Vissza az oldal tetejére