1536. évi XLVIII. törvénycikk

a táblabirák a tanácsba is bebocsátandók

Az igazságszolgáltatás czéljából a nemesek rendéből is választottak hat táblabirót.

1. § A kiket az ország régi szokása szerint a királyi felség határozatából a tanácsba is be kell bocsátani.

2. § Aztán ezeket s velük együtt azt is, a kit Szlavonia részéről az előkelőbbek sorából fognak e czélra megválasztani, kegyeskedjék a királyi felség annak idején a béketárgyalásokhoz is hozzábocsátani.


  Vissza az oldal tetejére