1536. évi LII. törvénycikk

a fegyverszünet megsértőit az ügyész fogja perbe

Továbbá, ha valaki a jelen fegyverszünetet, melyet a királyi felség az ő ellenfelével tart és már régen közzétett, vakmerően megsérteni merészkednék: akkor a szent korona ügyésze a királyi felség nevében és személyében lépjen fel ellene, mint olyan ellen, a ki a közönséges szabad menevédet erőszakosan megtámadta és ez által a királyi felség esküjét megsérteni nem átallotta.


  Vissza az oldal tetejére