1536. évi LV. törvénycikk

a szabad és bányavárosok szabadságai mindenütt megtartandók

A királyi felség hagyja meg nyilvános rendeletben, hogy a szabad és bányavárosok szabadságait, kiváltképen a vámok, adók és révek szedését illetőleg, a melyekkel tudniillik e zavaros idők előtt éltek, mindenütt, sértetlenül tiszteletben tartsák.

1. § És e nyilvános rendelet áthágóit a közönséges decretum értelmében fenyíttesse meg, mindazonáltal megtartván a törvény rendét.


  Vissza az oldal tetejére