1537. évi VIII. törvénycikk

a segélypénzt a sáfár urak kezéhez kell szolgáltatni

Ennek a pénznek a kezelésére és sáfárolására pedig az urak rendéből a pozsonyi ispán urat, a nemesek rendéből pedig Forgách Ferencz urat választottuk meg, a kiknek a kezéhez, azt minden urnak és nemesnek és bármely más birtokosnak, összes javaik elkobzásának a büntetése alatt, az érintett Szent Ambrozius napjáig, minden vármegyéből, kellő gondosság mellett be kell szolgáltatnia.

1. § A föntebbi módon megpecsételt adólajstromokat is tartoznak az adókivetők az adóösszeggel együtt ama sáfár uraknak hiven megküldeni.


  Vissza az oldal tetejére