1537. évi XI. törvénycikk

a sáfárnak egy kamarás legyen a segitségére és a királyi segélyt ő felsége csapatainak a fizetésére forditsa

A királyi segélypénznek, tudniillik az egy forintnak, kezelésére pedig méltóztassék ő felsége egy kamarást kiválasztani, a ki abban az időben, a melyre a csapatok fentartására megajánlott adónak a sáfár urak kezéhez való szolgáltatása lett meghagyva: e sáfár uraknak a segitségére legyen.

1. § És az Ő Felségének megajánlott pénzt a sáfár urak tanusága mellett, csakis Ő Felsége csapatainak a fizetésére forditsa.


  Vissza az oldal tetejére