1537. évi XIII. törvénycikk

a jobbágyoknak és szintugy a nemeseknek husz háza után egy lovas tartandó

Ezenkivül az országnak összes birtokos rendei és karai, továbbá az egy telkes nemesek, valamint az egyházi nemesek, összes javaik elkobzásának a büntetése alatt kötelesek arra a közönséges hadjáratra, a melyet a királyi felség ennek az országnak a szabadsága érdekében személyesen akar viselni: a jobbágyok husz háza után, a rovás alá veendő házak számához képest saját vagyonukból egy-egy könnyü fegyverzetü, vérttel és sisakkal és a többi hadi készülékkel jól felszerelt lovast tartani; hasonlóképen az egytelkes és egyházi nemesek husz háza után is, a kikre nézve elhatároztuk, hogy (nemességük előjogának épségben hagyásával) őket az adókivetők, csakis erre a czélra, minden vármegyében hiven összeirják.


  Vissza az oldal tetejére