1538. évi (szlavón) III. törvénycikk

a mágnások és urak hadba vonulása

A mágnás urak is megannyian, valamint azok az urak is, a kik nem szoktak saját banderiumokat kiállitani, tartozzanak és kötelesek legyenek azokat a csapatokat, a melyeket fekvő jószágaik alapján adni kötelesek, az ország kapitánya mellé adni.


  Vissza az oldal tetejére