1538. évi (szlavón) XVI. törvénycikk

az egyházi személyekre kirótt adózás

És mivel a legutóbbi hadjárat alkalmával az egyházi személyeket sem kimélhettük meg, hanem azokra is adót vetettünk ki, a melynek az ország különös szükségeire való forditását rendeltük el, most pedig arról értesültünk, hogy a királyi felség, a mi kegyelmes urunk, az egyházi személyek ez adójának másképen való felhasználását hagyta meg:

1. § Ezért kérnünk kell a királyi felséget, hogy Ő felsége méltóztassék kegyesen megengedni, hogy azt az adót behajthassuk és az ország szükségeire fordithassuk.

2. § Addig pedig, a mig Ő felségétől erre nézve illő választ nem kapunk, azt az adót az összes papoknak, plébánusoknak és más egyházi személyeknek maguknál kell tartaniok.


  Vissza az oldal tetejére