1538. évi (szlavón) XXI. törvénycikk

a jobbágyok költözése és szabadságolása

A jobbágyok elköltöztetését, a mely eddigelé a parasztok vétségei következtében el volt tiltva, és néha bizonyos rendetlen s kárhozatos szokásból is meg szokott történni, az összes urak és nemesek és országlakosok közös akarattal és megegyezéssel megadták és megengedték az alábbirt módon és renddel.


  Vissza az oldal tetejére