1538. évi (szlavón) XXIII. törvénycikk

az átköltöző jobbágy vetése

Ha a jobbágynak azon a telken, a melyet el akar hagyni, vetései vannak, azok maradjanak békében az ő neve alatt.

1. § A melyeket az a paraszt, ha szükséges, sövénynyel vagy keritéssel körülvehet, megőrizhet és ha megérnek, a földesurat illető földjövedelem lefizetése után, a maga részére a helyi szokáshoz képest beszerezhet és elvihet.

2. § Ha annak a földesurnak valamely jobbágya vagy embere vagy akár maga a földesur neki ama vetésekben vagy bármely más javaiban bármi módon károkat okozott, akkor a jobbágy vagy annak a földesura ezeket a károkat törvény utján kereshesse.


  Vissza az oldal tetejére