1538. évi (szlavón) XXIV. törvénycikk

annak a büntetése, a ki a jobbágyot a törvény és jog ellenére letartóztatja

Ha pedig valamely ur vagy nemes az előrebocsátott módon kikért és szabadságolt jobbágyot nem akarná békésen elbocsátani és erőszakosan letartóztatná:

1. § Akkor az ispánok és az alispánok és szolgabirák kötelesek legyenek és tartozzanak azt a jobbágyot annak erőszakos letartóztatóján elengedhetetlenül felhajtandó huszonöt márka teherrel annak az urnak vagy nemesnek átadni, a ki azt a jobbágyot ki akarja kérni.


  Vissza az oldal tetejére