1542. évi (besztercebányai) VIII. törvénycikk

a hatalmaskodókat az elhunytaknak fi- és nőágu rokonai az elfoglalt fekvő jószágok okán perbe vonhatják

Ha pedig valamely nemes az ő fekvő jószágainak elfoglalása után meg találna halni és már nem volnának örökösei s olyanok élnék őt tul, a kik eme javakhoz akár vérség és fi- meg nőágu rokonság, akár bármely más utódlás czimén valami jogot tartanak, a nélkül azonban, hogy valaha ezeknek a jószágoknak az uralmában és tényleges birtokában lettek volna: akkor azoknak a jószágoknak a birtokosait tizenötöd napra törvényesen az ország rendes birái elébe kell idézni.

1. § A hol, ha törvény szerint bebizonyul, hogy azok a jószágok a fi- vagy nőágu rokonokat vagy bármely más törvényes utódokat illetik, annak a pernek a birája hagyja meg, hogy azokat hütlenség büntetése alatt annak adják vissza, a kire nézve bebizonyul, hogy őtet illetik; bárkinek ellenmondása, betiltása és visszaüzése ellent nem állván.


  Vissza az oldal tetejére