1542. évi (besztercebányai) XIII. törvénycikk

a kiküldöttek azokat a fekvőjószágokat, a melyeket valaki a magáéinak kárpótlására foglalt el, törvényesen vizsgálják meg

Arra az esetre, ha valamely főpap és báró ur ez idő szerint bármely főpap és báró urnak elfoglalt várait vagy egyéb fekvő jószágait és birtokjogait tartaná birtokban, a melyekért viszont ezek az urak, mintegy az ő javaiknak kárpótlásaul, hasonlóképen annak az elfoglalónak a várait és fekvő jószágait s birtokjogait foglalták el, határoztuk:

1. § Méltóztassék az emlitett királyi felség Magyarország ama főpap és báró urainak meg előkelőinek a tanácsából, a kiket az előbb érintett adományok és ideiglenes átruházások megvizsgálására kiküldött, ezek közt az urak közt az adományok és ideiglenes átruházások megvizsgálására kiszabott határidőben igazságosan és törvényesen itélni.


  Vissza az oldal tetejére