1542. évi (besztercebányai) XV. törvénycikk

a várak el nem foglalása esetében is vissza kell adni a jószágokat azoknak, a kikhez tartoznak

Határozottan kijelentvén azt, hogy ha valamely várat, a melyet tudniillik netalán valamely erőszakos foglaló ennek a mi közönséges határozatunknak ellenére vakmerően vissza találna tartani, nem lehetne olyan hirtelen elfoglalni, mindamellett a jelen decretum értelménélfogva visszabocsátandó többi fekvő jószágok visszaadását nem kell elhalasztani.


  Vissza az oldal tetejére