1542. évi (besztercebányai) XVIII. törvénycikk

a hatalmaskodások, a melyeket a királyhoz való hűségre visszatérők követtek el, megszakitás nélkül elbirálandók

Ezenkivül mindazokat a hatalmaskodásokat, házakba való berontásokat, kártételeket, emberöléseket és egyéb bárminemü büntetteket, melyeket ezután olyanok követnének el, a kik nem régiben a királyi felséghez való hüségre visszatértek, vagy olyanok is, a kik jövőre fognak arra visszatérni, az előbb emlitett idézés módja szerint történt előleges perbehivás után, a királyi felség, bárhol tartózkodjék is ez ország határain belül; Ő felségének távollétében pedig a helytartó ur és az ország többi rendes birái, bárhol tartózkodnék is a helytartó ur, a törvény szerint megtartandók megtartásával, megszakitás nélkül birálják el, és a melyeket elbiráltak, azokat ez emlitett módon kellő végrehajtás alá is bocsássák.


  Vissza az oldal tetejére