1542. évi (besztercebányai) XX. törvénycikk

azoknak a büntetése, a kik az egyszer visszabocsátott fekvőjószágokat ismét visszafoglalják; hogy azok hütlenség vétkébe essenek

Azok pedig, a kik a köznyugalommal mit sem törődve, azokat a fekvő jószágokat és birtokjogokat, a melyek az illető tulajdonosokhoz visszakerültek, azoknak visszaadása és visszaszolgáltatása után ismét erőszakosan elfoglalják: tényleg az emlitett örök hütlenség büntetésébe essenek.

1. § A kik ellen ugyanazon a módon kell eljárni, a melyet a fekvő jószágok elfoglalói és megtartói ellen fentebb rendeltünk el.


  Vissza az oldal tetejére