1542. évi (besztercebányai) XXXII. törvénycikk

a főpapok, bárók és más birtokosok a király személye mellett legyenek jelen a háboruban és husz jobbágyuk után vigyenek magukkal egy lovast

Ezenkivül rendeltük: hogy, ha a királyi felség a mi legkegyelmesebb urunk ebben a hadjáratban személyesen jelen leend, akkor az összes főpap és báró urak és más birtokos emberek is kötelesek legyenek a királyi felség mellett saját személyükben és fejenkint jelen lenni.

1. § És az előbb emlitett egy forint és hatvanadrész fizetésén felül minden húsz jobbágyuk után egy-egy lovast is vigyenek magukkal.

2. § Ha pedig a kapitány úr a hadi szemle idején (mint mindig meg volt tartva) ezek közt a lovasok közt olyanokat találna, kik roszul vannak felfegyverkezve: azokat a kapitány úrnak meg kell fenyitenie és a hadseregből ki kell zárnia és azok helyébe jobbaknak fogadásáról gondoskodnia.


  Vissza az oldal tetejére