1542. évi (besztercebányai) XLI. törvénycikk

minden monostorból két szerzetes menjen a táborba

Minthogy pedig Istent azokért a büneinkért, melyeket csaknem minden órán és napon elkövetünk, mindenek előtt ki kell engesztelnünk: azért szükségesnek tartottuk, hogy egyházi személyeket is küldjünk a táborba.

1. § A szerzetesek tehát, bármily rendhez tartozzanak és bármily fogadalmuk legyen, tartozzanak minden egyes monostorukból két rendtársat kiküldeni.

2. § A kik a táborozóknak az Isten evangeliumát hirdessék, vétkeiket jóvá tegyék, gyónásaikat meghallgassák, és a keresztény vallás férfias megvédésére mindenkit lelkesitsenek és buzditsanak.


  Vissza az oldal tetejére