1542. évi (pozsonyi) XI. törvénycikk

az adóval együtt a hatvanadrész fele felveendő

És mivel ez az egy forintos adó az ország emlitett szükségleteire a közönséges hadjárat meginditása idejéig elégtelennek látszik:

1. § Ennélfogva határoztuk, hogy minden úr, nemes és bármely más birtokos köteles legyen és tartozzék a mondott gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéig a királyi kamarába beszállitandó egy forintos adó összegével együttesen, a beszterczebányai határozathoz képest a hatvanad felét is a királyi adókirovók kezéhez fizetni.


  Vissza az oldal tetejére