1542. évi (pozsonyi) XXVI. törvénycikk

a főpapok és más nagyobb egyházi személyek katonáskodása

A főpapuraknak, apátoknak, prépostoknak, káptalanoknak, conventeknek, a következő hadjárat czéljára, dézsmáik, javaik és személyeik után mindazokat a terheket kell viselniök, a melyek a beszterczebányai törvényben vannak megállapítva.


  Vissza az oldal tetejére