1542. évi (pozsonyi) XXVIII. törvénycikk

a nádori tisztre tartozó ügyek elbirálására nádori helytartó választandó

A mi pedig az igazságszolgáltatás és az ország más kormányzását illeti, a legégetőbb szükség volna nádort választani.

1. § Minthogy azonban ez jelenleg már csak azért sem történhetik meg egy könnyen, mert a nádort nem részletes, hanem közönséges országgyülésen, az ország összes karainak és rendeinek szavazása útján szokás megválasztani.

2. § Ennélfogva határoztuk, hogy a királyi felség válaszszon ezúttal az ország karainak és rendeinek szavazata útján ama perek számára, melyek a nádor előtt szoktak folyni, egy alkalmas birót.

3. § A mely birónak pedig legyen helyettese és itélőmestere.


  Vissza az oldal tetejére