1542. évi (pozsonyi) XXXV. törvénycikk

a városok ingatlan birtokait nem szabad elszakítani annak a vármegyének a testétől, a melyben feküsznek

A városok és mezővárosok fekvő jószágait és birtokjogait, melyeket akár saját magunk, akár Magyarországnak minket megelőző király urai adományából vagy bármely más czimen tartanak birtokban, soha, semmi időben sem szabad elkülöníteni és különszakasztani azoknak a vármegyéknek a testétől, a melyekben feküsznek.

1. § A melyeket pedig elkülönítettek és különszakasztottak volna, azokat mindenik megyei ispán abban a vármegyében, a melynek élén áll, minden alkalmas eszközzel csatolja vissza.

2. § És a városokat meg a mezővárosokat a szokott bűntetésekkel mindenkor kényszerítsék a vármegyékkel közös minden teherre (főképen pedig a kamaranyereségnek és más bármely adóknak, valamint a hadi költségeknek a fizetésére, a melyek a közhaszon érdekében szoktak előfordulni), a nekik adott vagy adandó bármiféle kiváltság ellent nem állván.


  Vissza az oldal tetejére