1542. évi (pozsonyi) XLI. törvénycikk

a kanczellárián a közügyek tárgyában kelt levelek ingyen adandók ki

Továbbá, a királyi kanczelláriában, olyan levelekért, a melyeket közügyekben adtak ki, régente soha sem járt díj.

1. § Most ellenben azok részére, a kik a királyi felségnél, főképen a vármegyék részéről, közügyekben követségben járnak (Ő felsége tudtán és akaratán kívül) nem csekély díj mellett adják ki.

2. § A mit az ország karai és rendei továbbra meg nem engedhetnek.


  Vissza az oldal tetejére