1542. évi (pozsonyi) XLVIII. törvénycikk

a Bakith családot Szombathely váráért kárpótolni kell

Továbbá az ország karai és rendei, úgy a főtisztelendő győri püspök úrnak, mint Bakith Péternek, nem különben a néhai Bakith Pál özvegyének és gyermekeinek nevében is könyörögnek a királyi felségnek, az ő legkegyelmesebb uruknak:

1. § Méltóztassék Szombathelyért, a győri püspökség váráért, melyet Ő királyi felsége zálog czimen a megnevezett néhai Bakith Pálnak és előbb emlitett hozzátartozóinak adományozott, alkalomadtán valamely igazságos kárpótlásról gondoskodni és ilyen módon azt a várat a mondott győri püspökségnek kegyesen visszaadni.


  Vissza az oldal tetejére