1542. évi (pozsonyi) XLIX. törvénycikk

a nemeseknek a király szolgálatába való felfogadásáról

Azonkivül, mivel az ország karai és rendei tudják, hogy a királyi felség a nemes országlakosok sorából mentül többet akar szolgálatába és zsoldjába fogadni és venni.

1. § Könyörögnek Ő felségének, méltóztassék Ő felségének ezt a kegyes akaratát az ország egyes vármegyéiben azonnal kihirdetni, hogy a nemesek annál hamarább felkészülhessenek és ideje korán jöhessenek nagyobb számmal Ő felsége szolgálatára.


  Vissza az oldal tetejére