1543. évi IV. törvénycikk

a kastélyokat és erősségeket, a melyekből gonosztetteket visznek véghez, bontsák le

Mivel ezekben az években némely hatalmaskodók bizonyos kastélyokat és erősségeket épitettek, a melyekből mind a nemesek mind a szegény nép ellenében jószágfoglalások, rablások, erőszakoskodások és igen sok fajta gonoszságok történtek.

1. § Végezték, hogy a kapitány urak ezeket a kastélyokat és erősségeket bontsák le és teljesen semmisítsék meg.

2. § Ezek közé tartoznak a Hangácsban, Stropkóban levő kastélyok és az, a melyet annak a környékén Serédy György emelt, meg a többi efféle uj erősségek.

3. § És jövőre senkinek se legyen szabad uj kastélyokat állitani.


  Vissza az oldal tetejére