1543. évi IX. törvénycikk

a karok lovasok felfogadására és tartására kétforintos segélyt ajánlanak meg

Ámbár pedig ennek az országnak urai és összes karai az annyi éven át folyt háboruk és katonák tartása következtében kimerültek és a török zsarnok Magyarország nagy részét tartja hatalmában, mindamellett készek, a közjó megvédésére, gyönge tehetségükhöz képest, minden terhet elvállalni.

1. § Ennélfogva megállapitják, hogy jobbágyaik lovasok fogadására és eltartására a legközelebbi szent Pál fordulása napjáig egy forint segélyt és hasonlóképen a jövő szent György vértanu napjáig ismét egy forint segélyt fizessenek.


  Vissza az oldal tetejére