1543. évi XII. törvénycikk

az országlakósoknak a király mellett fejenkint kell felkelniök és hadba menniök

Hogyha pedig a királyi felség igéretéhez képest személyesen megy a közönséges hadjáratra, az összes urak és nemesek fejenkint tartoznak fölkelni és Ő felségét őseik szokása szerint követni.

1. § És ebben az esetben az adóból eltartandó, föntebb emlitett lovasokon kivül saját költségükön minden száz jobbágy után négy lovast kell magukkal vinni, beleértve a saját pénzükön eltartandó előbbi kettőt, minden tiz jobbágy után pedig két-két gyalogost kell puskával és a szükséges fegyverekkel felszerelniök és tartaniok.


  Vissza az oldal tetejére